Cenová kalkulačka

Kontaktné informácie:
* Meno a priezvisko:
Názov spoločnosti:
* Telefón:
* E-mail:
* Adresa:
Poznámka / Iná požiadavka:
Prosím o predbežnú cenovú ponuku:
Kancelárie:
Chodby:
Schodisko:
Toalety:
Sklady:
Kuchynky:
Šatne:
Haly:
Iné:
Umývanie okien:
Tepovanie kobercov:
Tepovanie čalúnenia:
Čistenie žalúzií:
Iné služby:
Preferovaná pracovná doba:
Od:
Do:
Súbor s doplňujúcimi informáciami:
Fotodokumentácia, výkresy a iné:

Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/-la do tejto Žiadosti o cenovú ponuku som poskytol/-la spoločnosti Upratovací servis DESIGN X s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé.

V prípade neuzatvorenia obchodného vzťahu so spoločnosťou Upratovací servis DESIGN X s.r.o., dávam týmto spoločnosti Upratovací servis DESIGN X s.r.o. svoj výslovný súhlas k spracovaniu mojich údajov v informačnom systéme spoločnosti Upratovací servis DESIGN X s.r.o. za účelom prípadného oslovenia s obchodnou ponukou v budúcnosti. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. V prípade odvolania tohto súhlasu spoločnosť Upratovací servis DESIGN X s.r.o. zlikviduje údaje, ktoré takto získala.