Kariéra

Žiadosť o prijatie do zamestnania
* Pracovná pozícia:
Miesto výkonu práce:
Osobné údaje
* Priezvisko, meno, titul:
* Kontaktná adresa:
* Telefonický kontakt:
* E-mail:
Dosiahnuté vzdelanie
Škola:
Odbor:
Vodičský preukaz
Súčasný stav
Dátum možného nástupu:
Forma spolupráce
Predchádzajúce zamestnania
Názov zamestnávateľa Od – do (mesiac + rok) Názov pracovnej pozície Popis pracovných činností

Týmto prehlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/-la do tejto Žiadosti o zamestnanie som poskytol/-la spoločnosti Upratovací servis DESIGN X s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé.

V prípade môjho neprijatia do pracovného pomeru dávam týmto spoločnosti Upratovací servis DESIGN X s.r.o. svoj výslovný súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti Upratovací servis DESIGN X s.r.o. za účelom prípadného oslovenia s ponukou zamestnania v budúcnosti.

Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. V prípade odvolania tohto súhlasu spoločnosť Upratovací servis DESIGN X s.r.o. zlikviduje osobné údaje, ktoré o mne získala.